6842.5 TELETON SN80
Diamant et Saphir de remplacement, aiguille, stylet de rechange pour platine vinyle, chaine hifi, tourne disque, needle, diamond, stylus, replacement for vintage turntable, aguja tocadisco, puntina giradishi, cartridge stylus, nadel fur kartushe plattenspieler, tonnadel

Prix et disponibilité ?
TELETON SN80 DIAMANT DE REMPLACEMENT POUR PLATINE VINYLE NEEDLE DIAMOND STYLUS FOR TURNTABLE AGUJA TOCADISCO PUNTINA GIRADICHI NADEL PLATTENSPIELER TONNADEL

Pour les platines suivantes :

AKAI AP-M 3 AKAI MIDI 1 AKAI MIDI 3 AKAI PRO E 310 DENON DP F 5 MITSUBISHI E-602,603 MITSUBISHI ECD 51 MITSUBISHI MIDI E-602,603 REALISTIC 31.1101,1130 REALISTIC 31-9060 REALISTIC 40-9204 REALISTIC 42-9038 REALISTIC LAB 1100 REALISTIC LAB 2400 REALISTIC LAB 601 REALISTIC LAS 1000 REALISTIC SYSTEM 2400 SANSUI DA-P 550 SANSUI DA-T 500,550,750 SANSUI IS-330 SANSUI IS-44 SANSUI IS-440, SANSUI IS-55,550 SANSUI IS-660. SANSUI M-550 SANSUI P-D 10, SANSUI P-D 20, SANSUI P-D 30, SANSUI P-M 77 SANSUI P-M 99 SANSUI SM-22,500,555 TEAC P 313 TEAC PRISM 3500,4500 TELETON HP 1220 TELETON T 390

 

Pour les têtes de lecture suivantes :

 

 

AKAI PC31 AKAI RS3 NEC SC80 SANSUI SC80 S1LVER 880B TEAC PC313 TELETON SN80